เกี่ยวกับเรา

สมาร์ทโฮมดีดี

เพื่อความมั่นใจในสินค้าและบริการของสมาร์ทโฮมดีดี เราได้จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่วางใจใน Smart Home DD เราจะดูแลท่านเป็นอย่างดี ค่ะ

 

ช่องทางการชำระเงิน

ชื่อบัญชี      สมประสงค์   กาญจนวัฒนา

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาชื่น
เลขที่บัญชี 099-2-92127-7

โอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินตามช่องทางด้านล่าง

  06-1413-1133
 SmartHomeDD@gmail.com
 @smarthomedd < add Line คลิกที่นี่ >
 SmartHomeDD

นโยบายการรับประกันสินค้า

เพื่อเป็นการดูแล แสดงถึงความจริงใจ และเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจใน Smart Home DD ทางร้านฯ มีนโยบายรับประกันสินค้า ดังต่อไปนี้

 • ก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ รับประกัน 2 ปีเต็ม เสียเปลี่ยนตัวใหม่ทันที (ยกเว้น การใช้งานเชิงอุตสาหกรรม รับประกัน 1 ปี)
 • เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี / แบตเตอร์รี่ 6 เดือน
 • ครอบคลุมเฉพาะกรณีการใช้งานตามปกติเท่านั้น โดยไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานที่ผิดวิธีหรือจากปัจจัยภายนอก อาทิเช่น
  • การติดตั้งที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน
  • การแก้ไขดัดแปลงเครื่อง
  • ความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเกินเข้าเครื่อง
  • การตกหล่นหรือกระทบอย่างรุนแรง หรือน้ำเข้าเครื่องไม่ว่ากรณีใดๆ
  • การใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานของสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

 • สติกเกอร์รับประกันไม่ถูกแกะออก ชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ
 • รุ่น หมายเลขเครื่อง และหมายเลขรับประกันตรงกัน
 • การรับประกันจะหมดอายุลงทันทีจากการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ซ่อมแซมเองจากผู้ใช้ทุกกรณี

นโยบายการคืนสินค้า

 • รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 7 วัน

เงื่อนไขในการคืนสินค้า

 • รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าที่ส่งไปไม่ตรงตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ หรือสินค้าไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติของประเภทสินค้า เท่านั้น
 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วนเช่นเดียวกันกับสภาพที่ทางร้านฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ คือ สินค้า อุปกรณ์ คู่มือ เอกสารต่างๆ ต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ และยังไม่ได้ถูกติดตั้งหรือใช้งาน
 • ผู้ซื้อต้องแจ้งความประสงค์เข้ามาทางร้านก่อน เพื่อให้ทางร้านตรวจสอบและอนุมัติเบื้องต้น หลังจากนั้นให้ทำการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า (หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) โดยทางร้านฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าทั้งหมด
 • เมื่อทางร้านฯ ได้รับสินค้าจากผู้ซื้อแล้ว ทางร้านฯ จะทำการตรวจสอบสินค้า ว่าตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยจะแจ้งผลโดยเร็วที่สุด