การทำงานของฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์

หลักการการทำงาน

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ สำหรับโถปัสสาวะชาย  ทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจจับวัตถุ เหมือนเซ็นเซอร์สำหรับก๊อกน้ำอัตโนมัติทั่วไป  โดยเซ็นเซอร์จะยิงลำแสงอินฟราเรดออกมาเพื่อใช้ในการตรวจจับว่ามีคนหรือวัตถุใดๆ เข้ามาในระยะเซ็นเซอร์ที่กำหนดไว้หรือไม่  ถ้าพบว่ามีวัตถุในระยะ เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังโซลินอยด์วาล์ว(Solinoid Valve)ให้เริ่มทำงาน

แต่ลักษณะการทำงานของเซ็นเซอร์ของฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์จะมีข้อแตกต่างกันจากเซ็นเซอร์ของก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์เล็กน้อย กล่าวคือ เมื่อมีการเข้ายืนในระยะของเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์จะยังไม่สั่งให้โซลินอยด์วาล์ว(Solinoid Valve)ทำงานทันที  เนื่องจากตำแหน่งการยืนจะมีระยะไกล  อาจเป็นการเดินผ่านเฉยๆ ไม่ใช่เป็นการเข้ามาใช้งานโถปัสสาวะ ดังนั้นเซ็นเซอร์จะถูกกำหนดให้ทำงานเป็น 2 จังหวะดังนี้

การทำงานของฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์
  1. จังหวะที่ 1 เมื่อเซ็นเซอร์จับได้ว่ามีคนหรือวัตถุเข้ามาอยู่ในระยะเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วินาทีก่อน จึงจะเริ่มสั่งให้โซลินอยด์วาล์ว(Solinoid Valve)ทำงานปล่อยน้ำออกมา(ถ้าอยู่ในระยะไม่เกิน 2 วินาที ก็จะไม่เริ่มการทำงาน เพื่อป้องกันการเดินผ่าน)  โดยจะปล่อยน้ำเป็นเวลา 2 วินาทีก่อนในจังหวะแรก เพื่อเป็นการลดกลิ่นในขณะเข้าใช้งานโถปัสสาวะ
  2. จังหวะที่ 2 เมื่อเสร็จธุระและเดินออก เซ็นเซอร์จะสั่งให้โซลินอยด์วาล์ว(Solinoid Valve)ทำงานปล่อยน้ำ เป็นครั้งที่ 2 โดยปล่อยน้ำเป็นระยะเวลา 6 วินาที เพื่อเป็นการชำระทำความสะอาดโถปัสสาวะหลังการใช้งาน

HashTag : #ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ #ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ #การทำงาน #ฟลัชวาล์ว #เซ็นเซอร์ #โซลินอยด์วาล์ว #โถปัสสาวะชาย #ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย