ประเภทการใช้ไฟของก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์/ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

แหล่งพลังงานของก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์/ก๊อกเซ็นเซอร์

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์  ทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจจับวัตถุ   ซึ่งตัวเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ชนิดหนึ่ง จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟให้กับเซ็นเซอร์ในการทำงาน  โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟของก๊อกน้ำเซ็นเซอร์/ก๊อกเซ็นเซอร์/ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์จะมีอยู่หลักๆ อยู่ 3 ชนิดคือ

1. ก๊อกน้ำอัตโนมัติพลังน้ำ(Hydro Powered)

เป็นก๊อกน้ำอัตโนมัติที่สร้างพลังงานขึ้นมาในตัวมันเอง โดยใช้แรงดันของน้ำที่ไหลผ่านในเวลาที่ใช้งานมาปั่นไฟฟ้า(Turbine)และจัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่ภายใน  เพื่อมาป้อนให้กับเซ็นเซอร์และโซลินอยด์วาล์วเอง    ข้อดีคือไม่ต้องมีการดูแลรักษาคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่  นับเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะทำให้ราคาก๊อกน้ำประเภทนี้ มีราคาสูงถึงสูงมากเช่นกัน

ก๊อกน้ำอัตโนมัติพลัง Hydro Powered

2. ก๊อกน้ำอัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้า(AC220v)

ในตัวก๊อกน้ำอัตโนมัติจะมีตัวแปลงไฟ จาก 220v ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 6v หรือ 12v เพื่อป้อนให้กับเซ็นเซอร์และโซลินอยด์วาล์ว  ข้อดีคือสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเรื่องใช้ๆไปแล้วแบตเตอรี่หมด ต้องมาคอยดูแลเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่  แต่ข้อเสียก็คือจุดที่ติดตั้งก๊อกน้ำต้องมีการเดินระบบไฟฟ้าเข้ามารองรับ  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในห้องน้ำบ้านเรือนทั่วไป ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเดินปลั๊กไฟ ไว้ในห้องน้ำ เพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่ว

3. ก๊อกน้ำอัตโนมัติแบบใช้แบตเตอรี่

เป็นก๊อกน้ำอัตโนมัติที่ใช้เพียงแค่แบตเตอรี่ไม่กี่ก้อน ก็สามารถป้อนให้กับเซ็นเซอร์และโซลินอยด์ให้ทำงานได้  ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง สามารถติดตั้งก๊อกน้ำอัตโนมัติทดแทนก๊อกเดิมได้ทันที  โดยไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินระบบไฟฟ้าเข้ามายังจุดที่จะติดตั้ง  อีกทั้งปัจจุบันตัวเซ็นเซอร์และโซลินอยด์รุ่นใหม่ๆ จะมีแบบรุ่นที่ใช้พลังงานต่ำ  สามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานเป็น 1-2 ปี ทำให้สะดวกในการติดตั้งใช้งานมาก

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์แบบใช้แบตเตอรี่

บทความอื่นๆ

การทำงานของก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์/ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

HashTag : #ก๊อกน้ำอัตโนมัติ #ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ #ก๊อกเซ็นเซอร์ #แหล่งพลังงาน #ก็อกเซ็นเซอร์ #ก็อกน้ำอัตโนมัติ #เซ็นเซอร์ #โซลินอยด์วาล์ว

 

Credit : https://www.pmmag.com/articles/97988-toto-hydro-powered-faucet

https://www.fontanashowers.com/How-to-install-Solo-Commercial-Automatic-Sensor-Faucet-s/2444.htm