ประเภทของก๊อกน้ำอัตโนมัติ-ก๊อกเซ็นเซอร์

ประเภทของก๊อกน้ำอัตโนมัติ-ก๊อกเซ็นเซอร์

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ (ก๊อกเซ็นเซอร์/ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์) เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกในการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำและลดการสัมผัสเชื้อโรคได้อีกด้วย    อีกทั้งก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์ถูกออกแบบให้ใช้ขนาดท่อและเกลียวที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับก๊อกน้ำเดิม   ทำให้เราสามารถถอดก๊อกน้ำแบบธรรมดาออกและใส่ก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์แทนได้ทันที  จึงทำให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย

ปัจจบุันก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์ มีการออกแบบและรูปแบบให้เลือกใช้งานที่หลากหลาย   ดังนั้นก่อนที่จะเลือกก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์ เราควรจะรู้ถึงก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ เพื่อที่จะเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม  ก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทตามรูปแบบการติดตั้ง ได้ดังนี้

1. ก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์แบบคอสั้น

เป็นก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์สำหรับติดตั้งกับอ่างล้างหน้าทั่วไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นอ่างล้างหน้าแบบฝังอยู่ในเคาท์เตอร์ แบบแขวนผนัง หรือแบบลอยตัว/มีขาตั้ง ซึ่งโดยปกติก๊อกน้ำอัตโนมัตินี้ สามารถติดตั้งทดแทนก๊อกเดิมได้ทันที กล่าวคือกรณีติดตั้งใหม่ สามารถเลือกซื้อก๊อกน้ำอัตโนมัติไปติดตั้งกับอ่างล้างหน้าทั่วไป ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อได้เลย หรือกรณีอ่างล่างหน้าเดิม ต้องการจะเปลี่ยนก๊อกน้ำแบบธรรมดาเดิม ให้เป็นก๊อกน้ำอัตโนมัติ แบบเซ็นเซอร์ ก็สามารถถอดก๊อกน้ำเดิมออก แล้วนำก๊อกน้ำอัตโนมัติเดิมได้เช่นกัน ตัวอย่างของก๊อกแบบคอสั้น ได้แก่ก๊อกต่างๆ ดังรูปต่อไปนี้

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ-ก๊อกเซ็นเซอร์ Smart FC-A001ก๊อกน้ำอัตโนมัติ-ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ Smart FC-A003ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกเซ็นเซอร์ Smart FC-A004ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกเซ็นเซอร์ Smart FC-A006ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ Smart FC-P501ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ Smart FC-P502ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกเซ็นเซอร์ Smart FC-P503ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกเซ็นเซอร์ Smart FC-P504

2. ก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์แบบคอยาวหรือคอสูง

เป็นก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์สำหรับติดตั้งกับอ่างล้างจาน ที่ต้องการใช้พื้นที่ในการใช้งานหน้าเซ็นเซอร์มาก หรืออ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาท์เตอร์ โดยขอบอ่างจะถูกยกขึ้นจากพื้นเคาท์เตอร์ ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากดูทันสมัยและมีดีไซน์ จึงต้องใช้ก๊อกน้ำอัตโนมัติแบบคอสูง เพื่อยกระดับเซ็นเซอร์ให้พ้นขอบอ่างล้างหน้า จึงจะสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกเซ็นเซอร์ Smart FC-B001ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกเซ็นเซอร์ Smart FC-B002ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ Smart FC-B003ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ Smart FC-B004

3. ก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์แบบติดผนัง

เป็นก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับติดตั้งเข้ากับผนังโดยตรง และปล่อยน้ำลงอ่างด้านล่างหรือเป็นรางระบายน้ำ ซึ่งมักนิยมใช้ในโรงงาน สถานศึกษา หรือที่ที่ต้องติดตั้งก๊อกหลายๆ ตัวเรียงกัน เนื่องจากต้องรองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากพร้อมๆ กัน

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกเซ็นเซอร์แบบติดผนัง Smart FC-A111ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกเซ็นเซอร์แบบติดผนัง Smart FC-A112Aก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกเซ็นเซอร์แบบติดผนัง Smart FC-A112Bก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ Smart FC-A113ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ก๊อกเซ็นเซอร์แบบติดผนัง Smart FC-A113B

บทความอื่นๆ

เทคนิคการเลือกก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์/ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

หลักการทำงานของก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์/ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

HashTag : #ก๊อกน้ำอัตโนมัติ #ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ #ก๊อกเซ็นเซอร์ #แหล่งพลังงาน #ก็อกเซ็นเซอร์ #ก็อกน้ำอัตโนมัติ #เซ็นเซอร์ #โซลินอยด์วาล์ว

 

Credit : https://www.pmmag.com/articles/97988-toto-hydro-powered-faucet

https://www.fontanashowers.com/How-to-install-Solo-Commercial-Automatic-Sensor-Faucet-s/2444.htm