ประเภทของฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์

ประเภทของฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ สำหรับโถปัสสาวะชาย  มีให้เลือกหลากหลายรุ่น หลากหลายรูปแบบ  ดังนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ให้เหมาะสมกับโถปัสสาวะชายที่จะใช้งานด้วย  โดยเบื้องต้นฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์จะมีรูปแบบหลักๆ ดังนี้

ประเภทของฟลัชวาล์ว
  1. แบบท่อน้ำออกอยู่บริเวณกึ่งกลางโถปัสสาวะชาย  แบบนี้จะเป็นแบบพื้นฐานทั่วไป  โดยท่อน้ำออกจะอยู่ที่ผนังด้านบน บริเวณกึ่งกลางของโถปัสสาวะชาย ตัวฟลัชวาล์วจะถูกติดตั้งเข้ากับผนัง และมีท่อตรงต่อลงมาเข้ายังโถปัสสาวะชาย  ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์สามารถติดตั้งทดแทนฟลัชวาล์วของเดิมได้ทันที เนื่องจากมีขนาดเกลียว 1/2 นิ้วตามมาตรฐานก๊อกน้ำทั่วไป  โดยปกติส่วนใหญ่จะใช้ระบบแบบแบตเตอรี่ เนื่องจากจุดติดตั้งมักไม่มีระบบไฟฟ้ารองรับ แต่หากต้องการใช้ระบบไฟฟ้าก็สามารถต่อเข้ากับ Adapter เพื่อใช้งานได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องเก็บสายไฟให้เหมาะสมสวยงาม
  2. แบบท่อน้ำออกอยู่บริเวณเยื้องซ้าย/ขวา โถปัสสาวะชายที่ใช้ฟลัชวาล์วในลักษณะแบบนี้มักพบในสถานที่สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ทำงาน  ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ที่จะติดตั้งจำเป็นต้องรองรับการต่อท่อน้ำเข้าที่ไม่ได้อยู๋ตรงกึ่งกลาง ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะ และมีระยะติดตั้งที่อาจแตกต่างกันในแต่ละสถานที่
  3. แบบฝังผนัง  เป็นฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ อีกรูปแบบที่จะทำการซ่อนตัวอุปกรณ์ต่างๆ ของฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ไว้ภายในผนัง  ปกติการติดตั้งฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ แบบนี้มักจะถูกออกแบบมาตั้งแต่เริ่มสร้างหรือปรับปรุงห้องน้ำ เพราะต้องเตรียมสถานที่ฝังอุปกรณ์ไว้ในผนังโดยเฉพาะ
  4. แบบติดตั้งที่โถปัสสาวะชาย เป็นฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งและซ่อนอยู่ในโถปัสสาวะชายเลย  ซึ่งอาจจะมาเป็นชุดพร้อมกับโถปัสสาวะชายตั้งแต่แรกเลย หรืออาจจะมาติดตั้งอุปกรณ์ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์เพิ่มเติมทีหลังก็ได้ เพียงแค่ที่โถปัสสาวะชายจะมีพื้นที่ให้ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ของฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ซ่อนไว้ภายในได้

HashTag : #ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ #ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ #ประเภทของฟลัชวาล์ว #ฟลัชวาล์ว #เซ็นเซอร์ #โซลินอยด์วาล์ว #โถปัสสาวะชาย #ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย #ฟลัชวาล์วแบบท่อตรงกลาง #ฟลัชวาล์วแบบท่อเยื้อง #ฟลัชวาล์วแบบฝังผนัง #ฟลัชวาล์วแบบฝังในโถปัสสาวะชาย