MoreInfo-SoapDispenser-01

ลูกค้าของเรา/Our Customers


ourcustomer

ประเภทของเครื่องจ่ายสบู่/แอลกอฮอล์อัตโนมัติ

เครื่องจ่ายสบู่/แอลกอฮอล์อัตโนมัติ มีชื่อเรียกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เครื่องจ่ายสบู่เซ็นเซอร์ เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ ที่กดสบู่เซ็นเซอร์ ที่กดสบู่อัตโนมัติ ซึ่งทุกชื่อจะหมายถึงเครื่องที่ทำหน้าที่ในการจ่ายสบู่หรือแอลกอฮอล์ สำหรับในการทำความสะอาดมือ ในห้องน้ำ หรือในสำนักงาน ห้างร้าน โดยเครื่องจ่ายสบู่/แอลกอฮอล์อัตโนมัตินี้จะสามารถแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภทย่อยตามประเภทการของหัวจ่ายได้ดังนี้
ประเภทหัวจ่าย เครื่องจ่ายสบู่ ที่กดสบู่อัตโนมัติ
 

  1. หัวจ่ายแบบหยด หัวจ่ายแบบนี้จะปล่อยสบู่หรือแอลกอฮอล์ออกมาเป็นหยด โดยทั่วไปจะมีปริมาณ ประมาณ 1-2 มิลลิลิตร(cc) ดังนั้นหัวจ่ายแบบนี้จะเหมาะกับสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล สำหรับการล้างมือ
  2. หัวจ่ายแบบสเปร์ย หัวจ่ายแบบนี้จะทำการฉีดออกมาเป็นละอองเล็กๆ แบบสเปร์ย หัวจ่ายแบบนี้จึงเหมาะในการใช้กับแอลกอฮอล์น้ำเท่านั้น
  3. หัวจ่ายแบบโฟม หัวจ่ายแบบนี้จะทำการช่วยทำการตีสบู่ให้เกิดฟองแบบโฟม เพื่อให้สะดวกในการล้างมือ ดังนั้นหัวจ่ายแบบนี้จะเหมาะกับสบู่โฟมเท่านั้น จะจ่ายออกมาเป็นโฟมนุ่ม

เกร็ดความรู้อื่นๆ

 

HashTag : #เครื่องจ่ายสบู่ #เครื่องจ่ายสบู่เซ็นเซอร์ #เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ #เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ #เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ #เครื่องจ่ายสบู่เหลว #ที่กดสบู่ #ที่กดสบู่เซ็นเซอร์ #ที่กดสบู่อัตโนมัติ #เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ #ก๊อกน้ำอัตโนมัติ #ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ #ก๊อกเซ็นเซอร์ #ก๊อกอ่างล้างหน้า #ก็อกเซ็นเซอร์ #ก็อกน้ำอัตโนมัติ #เซ็นเซอร์ #โซลินอยด์วาล์ว #การทำงาน #ที่จ่ายสบู่ #จ่ายสบู่ #กดสบู่ #เซ็นเซอร์ #อัตโนมัติ #แอลกอฮอล์น้ำ #แอลกอฮอล์เจล #สบู่เหลว #สบู่น้ำ #สบู่เจล