ประเภทของฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ สำหรับโถปัสสาวะชาย  มีให้เลือกหลากหลายรุ่น หลากหลายรูปแบบ  ดังนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ให้เหมาะสมกับโถปัสสาวะชายที่จะใช้งานด้วย  โดยเบื้องต้นฟลัชวาล์วอัตโนมัต อ่านต่อ…..

การทำงานของฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ/ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ สำหรับโถปัสสาวะชาย  ทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจจับวัตถุ เหมือนเซ็นเซอร์สำหรับก๊อกน้ำอัตโนมัติทั่วไป  โดยเซ็นเซอร์จะยิงลำแสงอินฟราเรดออกมาเพื่อใช้ในการตรวจจับว่ามีคนหรือวัตถุใดๆ เข้ามาในระยะเซ็นเซอร์ อ่านต่อ…..

หลักการทำงานของก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์/ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์/ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์  ทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจจับวัตถุ โดยเซ็นเซอร์จะยิงลำแสงอินฟราเรดออกมาเพื่อใช้ในการตรวจจับว่ามีมือหรือวัตถุใดๆ เข้ามาในระยะเซ็นเซอร์ที่กำหนดไว้หรือไม่  ถ้าพบว่ามีวัตถุในระยะ เซ็นเซอร์จะ อ่านต่อ…..