การทำงานระบบ Mapping จดจำเส้นทางของ Ameribot 720

การทำงานของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นโดยทั่วไปจะมี 2 ประเภทใหญ่ๆ แบบแรกคือทำงานตาม Pattern หรือรูปแบบการวิ่งที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่ หลักๆ ก็จะมีแบบสลับฟันปลา(ZigZag) แบบเลาะขอบผนัง(Edge Mode) แบบวงกลม(Spot) ซึ่งตัวเครื่องจะทำสุ่มปรับเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆ ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้

Ameribot-720 สามารถ Upgrade Firmware ได้

Ameribot-720 ที่ผมสั่งซื้อมาทดสอบในช่วงแรกๆ ผมพบปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับ Anti-Falling หรือการตรวจสอบพื้นต่างระดับ ถ้าทดสอบบนโต๊ะก็จะพบว่าเครื่องทำงานปกติ เครื่องจะถอยกลับเมื่อพ้นขอบโต๊ะ ทำให้ไม่ตกลงมา