เทคนิคการเลือกก๊อกน้ำอัตโนมัติ-ก๊อกเซ็นเซอร์

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ หรือชื่ออื่นๆ ที่คนทั่วไปเรียก ไม่ว่าจะเป็น #ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์  #ก๊อกน้ำออโต้ #ก๊อกน้ำอินฟราเรด #ก๊อกอัตโนมัติ #ก๊อกเซ็นเซอร์ #ก๊อกออโต้ เป็นนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นในปัจจุบัน  โดยเฉพาะในช่วงเกิดการระบา อ่านต่อ…..

ประเภทของก๊อกน้ำอัตโนมัติ-ก๊อกเซ็นเซอร์

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ (ก๊อกเซ็นเซอร์/ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์) เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกในการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำและลดการสัมผัสเชื้อโรคได้อีกด้วย    อีกทั้งก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์ถูกออกแ อ่านต่อ…..

ประเภทการใช้ไฟของก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์/ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ/ก๊อกเซ็นเซอร์  ทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจจับวัตถุ   ซึ่งตัวเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ชนิดหนึ่ง จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟให้กับเซ็นเซอร์ในการทำงาน  โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟของก๊อกน้ำเซ็นเซอร์/ก๊อกเซ็นเซอร์/ก๊อกน้ำเซ็นเ อ่านต่อ…..