การทำงานระบบ Mapping จดจำเส้นทางของ Ameribot 720

การทำงานของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นโดยทั่วไปจะมี 2 ประเภทใหญ่ๆ แบบแรกคือทำงานตาม Pattern หรือรูปแบบการวิ่งที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่ หลักๆ ก็จะมีแบบสลับฟันปลา(ZigZag) แบบเลาะขอบผนัง(Edge Mode) แบบวงกลม(Spot) ซึ่งตัวเครื่องจะทำสุ่มปรับเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆ ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้